Wij hebben op obs het Noorderlicht een leerlingenraad. Ieder jaar wordt er in alle groepen een klassenvertegenwoordiger gekozen die wordt afgevaardigd in de leerlingenraad. De leerlingenraad bestaat uit 17 kinderen (van groep 1 tot en met 8) die uit hun midden een voorzitter en een secretaris kiezen. De achterliggende gedachte van de leerlingenraad is dat inspraak en medezeggenschap van leerlingen de betrokkenheid van de kinderen bij het onderwijs en het schoolgebeuren vergroot. Zo komen kinderen op een andere manier met elkaar, met de leerkrachten en met de schoolleiding in gesprek. De leerlingenraad legt uit naam van alle leerlingen voorstellen voor aan de schoolleiding. Het omgekeerde is ook mogelijk. Een leerkracht begeleidt de leerlingenraad.