Op het Noorderlicht streven we naar korte lijnen met ouders/verzorgers. We nodigen ouders uit zich snel te melden bij de leerkracht of directeur als er onduidelijkheden zijn. Als het om de leerlingen gaat, is de leerkracht de eerstaangewezen persoon. Indien het om andere zaken gaat of als het contact tussen leerkracht en ouder niet voor beiden het gewenste resultaat oplevert, is het raadzaam om een afspraak te maken met de directeur. U kunt de directeur persoonlijk, telefonisch of via de mail benaderen.

Ouders worden geïnformeerd op de volgende manieren: