Scholen op de kaart

Op de website van Scholen op de Kaart is veel informatie te vinden over het Noorderlicht. Alle basisscholen in Nederland presenteren daar dezelfde informatie. U ziet per school onder andere cijfers en feiten over het aantal leerlingen van de school, resultaten op de eindtoets en hoe ouders de school waarderen. Hieronder een paar onderdelen uitgelicht.

Antipestprotocol

Wij vinden het belangrijk dat onze leerlingen met plezier naar school gaan, zich veilig voelen en zo optimaal kunnen ontwikkelen. Het duidelijk benoemen van gedragsregels en afspraken en het oefenen van dit gedrag is onderdeel van onze dagelijkse onderwijspraktijk. Het Noorderlicht besteedt veel aandacht aan de gouden en zilveren weken omdat wij geloven dat een goede positieve groepsvorming de leerlingen rust, structuur en veiligheid biedt.

De contactgegevens van anti-pestco├Ârdinator staan in de schoolgids.

Sociale en fysieke veiligheid

Onze school monitort de sociale veiligheidsbeleving van leerlingen. We nemen een vragenlijst af via Kindbegrip, een systeem voor sociaal-emotioneel leren, van ParnasSys. We hechten er als school waarde aan om te weten hoe het met al onze leerlingen gaat en actie te kunnen ondernemen als dat nodig is. Met kindbegrip doorlopen we het proces van handelingsgericht werken: van signaleren en analyseren tot handelen. Dankzij gecertificeerde signaleringslijsten wordt de leerkracht geholpen bij het opstellen van een aanpak, zowel voor de groep als voor de individuele leerling.

De contactgegevens van de vertrouwenspersonen staan in de schoolgids.

Klik hier voor meer informatie over Kindbegrip!

Methodes

Bij ons op school halen we het maximale uit de leerlingen. Dat betekent dat we doelgericht werken en de methodes ondersteunend laten zijn. We bieden aan wat echt bijdraagt aan de doelen die we willen behalen. Dat vullen we waar nodig aan met kennis of vaardigheden van buiten de methodes. Alles is gericht op een toekomstperspectief met kansen voor alle leerlingen.