Ons onderwijsteam bestaat uit een groep enthousiaste medewerkers, die door de hele school inzetbaar zijn. Iedere groep heeft een of twee vaste leerkrachten. Onze leerkrachten maken het verschil voor alle leerlingen. Ieder teamlid draagt bij aan de professionele ontwikkeling van de school. Onze leerkrachten:

Ons team werkt ‘evidence based’ en ‘evidence informed’. Dat klinkt misschien ingewikkeld, maar dat is het niet. Wij verbeteren het onderwijs voortdurend op basis van wetenschappelijk onderzoek èn praktijkervaringen. En daar profiteren de leerlingen van. Die krijgen kwalitatief goed onderwijs, waarbij we gebruik maken van actuele kennis.

We vinden het fijn voor leerlingen en ouders dat er bekende gezichten voor de groep staan. Wanneer de eigen leerkracht niet aanwezig is, kunnen we een beroep doen op een pool van invalkrachten. Waar mogelijk proberen we een invalleerkracht in te zetten die al bekend is met de groep en/of de school.

Voor muziek en bewegingsonderwijs zetten wij vakleerkrachten in. Voor een aantal dagdelen per week kunnen wij specialisten inzetten: dyslexiespecialist, gedragsspecialist, intern begeleider, orthopedagoog, rekenspecialist, kinderoefentherapeut, psychomotorisch therapeut en een plusklas.